Kancelaria Notarialna Agata Kałusowska-Dyakowska, Łukasz Kałusowski s.c. w Wodzisławiu Śląskim

Łukasz Kałusowski

Notariusz Łukasz Kałusowski jest absolwentem studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Początki kariery zawodowej od marca 2005 roku związane były z adwokaturą. Zdobyte wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, jak również w indywidualnych sprawach klientów pozwala na wykonywanie z najwyższą starannością zawodu notariusza.

Agata Kałusowska-Dyakowska

Notariusz Agata Kałusowska-Dyakowska jest absolwentką studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęła aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach, a następnie kontynuowała pracę jako asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej notariusza Tadeusza Kałusowskiego w Wodzisławiu Śląskim. Od kwietnia 2012r. prowadziła indywidualną Kancelarię Notarialną w Wodzisławiu Śląskim, zaś od lipca 2021r. prowadzi Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej z notariuszem Łukaszem Kałusowskim.

Wykwalifikowani pracownicy Kancelarii Notarialnej udzielą Państwu niezbędnych informacji, wskażą dokumenty niezbędne do sporządzenia danej czynności oraz ustalą dogodny dla Państwa termin sporządzenia aktu notarialnego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Notariusz realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych. Sporządza między innymi akty notarialne dokumentujące: umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, ustanawiania odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, umowy deweloperskie, ustanowienia użytkowania, służebności oraz hipoteki, umowy majątkowe małżeńskie, o podział majątku wspólnego małżonków, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, testamenty, umowy spółek, protokołowanie uchwał zgromadzeń wspólników, udzielanie pełnomocnictw, oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, sporządza również akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, a także dokumentuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

strona wykonana przez pregiel.com