Jesteśmy najlepsi

  Aktualności

  Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

  To jest przykładowa treść tej aktualności. Na stronie zostanie ona podmieniona na terść Twojej aktualności. Lorem ipsum dolor sit amet...
  To jest przykładowa treść tej aktualności. Na stronie zostanie ona podmieniona na terść Twojej aktualności. Lorem ipsum dolor sit amet...

  ZADZWOŃ DO NAS

  tel. 32 457 11 07

  ZESPÓŁ
  ZESPÓŁ
  USŁUGI
  USŁUGI
  KONTAKT
  KONTAKT
  KANCELARIA
  KANCELARIA

  Audeamus iura nostra defendere

  Umów się już dziś.
  Umów się już dziś.

  O NAS

   

   

  Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w siedzibie Kancelarii jak też w siedzibie Klienta lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem.

   

  Adwokat Łukasz Kałusowski jest adwokatem uprawnionym do występowania przed wszystkimi sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych na terenie całego kraju, w tym przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto jest uprawniony do występowania przed trybunałami, w tym do wnoszenia skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, jak i do reprezentacji przed Europejskim Trybunałem Praz Człowieka w Strassburgu we Francji.

   

  Adwokat Łukasz Kałusowski zarejestrowany jest również w Sądzie Rejonowym w Lublinie (e-sądzie), dzięki czemu ma możliwość sprawnej pomocy w prowadzeniu spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

   

  Serdecznie Państwa zapraszam do współpracy i zapoznania się z zakresem świadczonych usług

  Kancelaria adwokacka adwokata Łukasza Kałusowskiego to kancelaria indywidualna świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych oraz  jednostek samorządu terytorialnego  zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych, w tym w ramach tzw. stałej obsługi prawnej.

   

  Wieloletnie doświadczenie zwłaszcza w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych pozwala na wykonywanie obsługi prawnej w sposób jak najlepiej dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta, z najwyższą starannością, skutecznie, i dla osiągnięcia jego satysfakcji.

  Adwokat Łukasz Kałusowski

   

  Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

  Po odbyciu aplikacji adwokackiej w Katowicach, w marcu 2005 r. rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką w Wodzisławiu Śl.

  Adwokat Łukasz Kałusowski zajmuje się w szczególności problematyką samorządu terytorialnego. Prowadził obsługę prawną gminy Godów, a od blisko 8 lat do nadal prowadzi  stałą obsługę prawną Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.  Oprócz tego prowadzi na zasadzie stałej obsługi prawnej kilka podmiotów gospodarczy (Spółek prawa handlowego, Spółdzielni).

  Adwokat Dominika Lapawa

   

  Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego Procesowego z wynikiem celującym. Tam też w bieżącym roku uzyskała tytuł doktora

  Otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a po ukończeniu studiów Rektorski List Rekomendacyjny, List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz zaproszenie do współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

  ZESPÓŁ

  Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów

  INDYWIDUALNYCH   PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

  Kancelaria świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa, a w szczególności :

    Udzielanie pisemnych porad i ustnych konsultacji

   Sporządzanie pisemnych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych

   Opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych,                 uchwał, regulaminów i zarządzeń

    Zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach

   Kompleksowa obsługa w zakresie spraw pracowniczych

    Reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami

        i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków                                 odwoławczych i innych pism zwykłych oraz procesowych

   PRAWA CYWILNEGO (problematyka prawa rzeczowego w tym sprawy o ochronę własności i posiadania, służebności, w tym służebności przesyłu,                zasiedzenie, prawa zobowiązań i prawa spadkowego: stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, spory o zachowek, uchylenie

         od skutków oświadczenia o nabyciu spadku lub skutków niezłożenia takiego oświadczenia),

   

   PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO (pełna obsługa prawa przedsiębiorstw, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów,                    sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo korporacyjne, windykacja należności, stała obsługa prawna, pomoc w utworzeniu, działaniu i likwidacji            przedsiębiorstw),

   

   PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO (m.in. prowadzenie spraw o rozwód, separację, alimenty, przysposobienie, spory związane z prawami                rodzicielskimi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa),

   

   PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO, WYKROCZEŃ (reprezentowanie zarówno osób wobec których prowadzone jest postępowanie karne        jak i pokrzywdzonych, którzy chcą wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego, pomoc w dochodzeniu roszczeń cywilnych w procesie karnym,                              reprezentacja już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, CBA, ABW i inne),

   

   PRAWA ADMINISTRACYJNEGO (sporządzanie wniosków, odwołań, skarg i innych, reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi),

   

   PRAWA PRACY (reprezentowanie stron stosunku pracy w sporze sądowym jak i sądowym),

   

    PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (sprawy rentowe, emerytalne, dotyczące składek ubezpieczeniowych i inne),motyw

   

    REPREZENTOWANIE PODMIOTÓW w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego,

   

    PRAWA BUDOWLANEGO, w tym zakresie szkód górniczych,

   

    PRAWA PODATKOWEGO,

   

    PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,

  USŁUGI

  KONTAKT

  Kancelaria Adwokacka

  adw. Łukasz Kałusowski

  ul. Wałowa 27

  44-300 Wodzisław Śląski

  tel. kom.

  tel/fax  32 457 11 07

  Mail: kalusowskilukasz@wp.pl

  Nr konta bankowego:

  45 1050 1403 1000 0022 9009 6276

  KANCELARIA
  KANCELARIA
  USŁUGI
  USŁUGI
  KONTAKT
  KONTAKT
  ZESPÓŁ
  ZESPÓŁ

  2015 Copyright by Kałusowski Łukasz KA

  Created by